MENU

KENYATAAN SEBUTHARGA:

Cadangan Naik Taraf Taman Awam di Taman Awam Pantai Air Tawar bagi Majlis Daerah Besut, Terengganu (No. Tawaran) MDB.400/3/1/19; MDB.02/33/19

Lawatan Tapak & Taklimat: Diwajibkan.
Tarikh: 9 Mei 2019(Rabu)
Masa: 8.30 Pagi.
Tempat Berkumpul: MDB Lodge Kampung Raja

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2142508152465672&id=180972308619276